. . .


do 08.04.2018

Przedłużony termin wczesnej rejestracji oraz nadsyłania abstraktów

Pełna opłata: 250 zł
Doktoranci: 150 zł
Inni studenci: 50 zł


09.04-25.05.2018

Termin późnej rejestracji


Pełna opłata: 350 zł
Doktoranci: 250 zł
Inni studenci: 150 zł


OPŁATA REJESTRACYJNA

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
ul. Ludwika Pasteura 3, 02-097 Warszawa
95 1130 1017 0013 4337 2320 0008
Tytuł przelewu:
electrophysiology2018_
IMIĘ_NAZWISKO_UCZESTNIKA